Monthly Archives: September 16, 2015

Selamat Datang di Website Dato’ Tengku Abdurrahman Umar

Bismillah… Dato’ Tengku Abdurrahman Umar bin Adam Assalamualaikum. apa khabar semua? Hari ini Saya, Tengku Abdurrahman Umar  insyaAllah memulai membuka halaman blog, sebelumnya memohon kemaafan sekiranya nanti dalam penulisan blog ini banyak kekurangan dan kesalahan baik dari segi penulisaan,ejaan dan tata bahasa. Apalagi kesalahan dalam menuliskan blog yang menyinggung perasaan pihak-pihak tertentu. Untuk itu saya…read more